Związek Hodowców Koni Wielkopolskich

Paszporty, Usługi zootechniczne, inne

WYSOKOŚĆ OPŁAT

ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z IDENTYFIKACJĄ I REJESTRACJĄ KONIOWATYCH

po wejściu w życie nowej Ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

przyjęta przez Prezydium Zarządu PZHK w dniu 7 grudnia 2022 r.

 

L.p. Wykonanie czynności związanych z identyfikacją koniowatych Opłata

1.

dokonanie identyfikacji koniowatego - opis słowny i graficzny oraz wszczepienie transpondera

130,00

2.

dokonanie identyfikacji koniowatego - wszczepienie transpondera (doczipowanie) 

100,00

3.

dokonanie słownego i graficznego opisu koniowatego

80,00

4.

zarejestrowanie koniowatego w bazie (przyjęcie zgłoszenia, wprowadzenie do bazy, nadanie rasy, nadanie numeru identyfikacyjnego)

80,00

5.

zidentyfikowanie konia zgodnie z zasadami księgi hodowlanej – w przypadku koni pełnej krwi angielskiej, koni czystej krwi arabskiej, koni rasy kłusak oraz kuców szetlandzkich 

80,00

6.

wydanie unikalnego dokumentu identyfikacyjnego, duplikatu jako pierwszego dokumentu, zastępczego unikalnego dokumentu identyfikacyjnego

20,00

7.

wydanie duplikatu dokumentu identyfikacyjnego jako kolejnego dokumentu 

300,00

8.

wydanie tymczasowego dokumentu identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 rozporządzenia 2021/963,

50,00

9.

wydanie nowego unikalnego dokumentu identyfikacyjnego

50,00

10.

sprawdzenie pochodzenia koniowatego, jeżeli nie przekazano oryginałów dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 3 – w przypadku wydawania zastępczego unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 rozporządzenia 2021/963 (bez świadectwa pokrycia/unasienniania/DNA) 

300,00

11.

sprawdzenie pochodzenia koniowatego zgłoszonego do identyfikacji po opuszczeniu na stałe gospodarstwa urodzenia, z wyłączeniem przypadku określonego w art. 21 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2021/963, jeżeli przekazano oryginały dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 3 (ze świadectwem pokrycia/inseminacji/DNA)

100,00

12.

zarejestrowanie koniowatego przywiezionego z innego państwa członkowskiego lub urodzonego w Polsce, dla którego dokument wydał podmiot działający na terenie innego państwa członkowskiego oraz państwa trzeciego w bazie (przyjęcie zgłoszenia, skan dokumentu, wprowadzenie do bazy) 

100,00

13.

sprawdzenie tożsamości koniowatego urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przywiezionego z innego państwa członkowskiego, dla którego unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny został wydany przez związek hodowców koniowatych działający na terytorium innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego 

200,00

14.

wydanie dodatkowej kartki do unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego (zarejestrowanie wkładki w bazie)

30,00

15.

dokonanie wpisu w zakresie znaku zatwierdzenia, o którym mowa w art. 92 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2020/688, lub licencji, o której mowa w art. 92 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2020/688, w unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym

50,00

16.

przeniesienie własności koniowatego (zmiana właściciela) 

35,00

17.

dokonanie zmiany w rejestrze (kastracja, zmiana danych właściciela, uzupełnienie numeru gospodarstwa)

35,00

18.

upoważnienie OZHK/WZHK do dokonywania zgłoszeń do bazy ARiMR

20,00

 

 

 

19.

doręczenie przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru zawierającej wydany dokument identyfikacyjny, duplikat, zastępczy dokument identyfikacyjny, nowy dokument identyfikacyjny, tymczasowy dokument identyfikacyjny 

cena ustalana od ilości paszportów

  

 

CENNIK

Uchwała nr 1

Uchwałan nr 59

 

ZMIANA WŁAŚCICIELA KONIOWATEGO 

Wymagania dotyczące tego zdarzenia określa art. 41 Ustawy SIRZ z dnia 4 listopada 2022 r. i Rozporządzenie MRiRW z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń, składania wniosków lub przekazywania informacji do komputerowej bazy danych.

Nowy właściciel koniowatego zgłasza się w ciągu 7 dni od zdarzenia do Związku Hodowców Koni i przedstawia:

  1. unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny;(paszport konia)
  2. umowę, na podstawie której zostało przeniesione prawo własności koniowatego, albo składa pisemne oświadczenie o nabyciu koniowatego, które zawiera: imię, nazwisko, pesel, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres poprzedniego właściciela koniowatego;   (oświadczenie do pobrania )
  3. wymaganie jest podanie poprzedniego numeru siedziby stada i nowego numeru siedziby stada (Rozporządzenie MRiRW z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń, składania wniosków lub przekazywania informacji do komputerowej bazy danych – § 29 pkt 3 i 4).

Opłata za zmianę w paszporcie

Ilość paszportów

Opłata  pocztowa

35zł *ilość paszportów

1 szt

11.80 zł

2-4 szt

12.30 zł

od 5szt

19.60 zł

 

Np. 1 zmiana właściciela + odesłanie dokumentu 35,00+11,80=46,80 zł

Np. 2 zmiany właściciela + odesłanie dokumentu 2 x 35,00+12,30=82,30 zł

Opłaty za zmianę właściciela należy dokonać

Nr konta bankowego:.
70 2030 0045 1110 0000 0041 2550

W tytule przelewu proszę wpisać  ”imię konia- dane właściciela

 
R E K L A M A
BANODS
Rasa wlkp
LUBY
Rasa śl.
ROYAL FRIEND OF GREEN VALLEY
Rasa kuc
PALERMO
Rasa wlkp
PASJONAT-MT
Rasa wlkp
TABASKO
Rasa sp
Dane kontaktowe

Logo Związek Hodowców Koni Wielkopolskich ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI WIELKOPOLSKICH
ul. Kłeckoska 14
62-200 Gniezno
tel. 61/ 847-14-52


Adres e-mail biuro@wzhk.pl
Konto: 70 2030 0045 1110 0000 0041 2550
START STATUT ZARAZĄD Z.H.K. WLKP. POWIATOWE KOŁA KONTAKT

Realizacja: Dpl Agency Tworzenie Stron Internetowych