Związek Hodowców Koni Wielkopolskich

Dokumenty do pobrania

Zgłoszenie padniecia konia

Deklaracja członkowska - wniosek

Zgłoszenie paszportowe-rejestracja konia

Zgłoszenie zmiany posiadacza - Oświadczenie

Wniosek o nadanie/zmianę nazwy konia

 Wniosek o duplikat paszportu

Wniosek o wydanie duplikatu licencji lub świadectwa pokrycia

Wniosek o wszczepienie transpondera/czipa

Zasady tworzenia i wykorzystania puli premii hodowlanej w ramach funduszu PZHK

WNIOSEK O ZAREJESTROWANIE KONIOWATEGO Z ZAGRANICZNYM DOKUMENT​EM IDENTYFIKACYJNYM 

WNIOSEK O WPIS DO KSIĘGI

UPOWAŻNIENIE ZMIANY POSIADACZA DLA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

Wniosek o przyznanie premii za źrebię urodzone od klaczy po ZT/PP - 2023

 

ZMIANA WŁAŚCICIELA KONIOWATEGO 

Wymagania dotyczące tego zdarzenia określa art. 41 Ustawy SIRZ z dnia 4 listopada 2022 r. i Rozporządzenie MRiRW z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń, składania wniosków lub przekazywania informacji do komputerowej bazy danych.

Nowy właściciel koniowatego zgłasza się w ciągu 7 dni od zdarzenia do Związku Hodowców Koni i przedstawia:

  1. unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny;(paszport konia)
  2. umowę, na podstawie której zostało przeniesione prawo własności koniowatego, albo składa pisemne oświadczenie o nabyciu koniowatego, które zawiera: imię, nazwisko, pesel, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres poprzedniego właściciela koniowatego;   (oświadczenie do pobrania )
  3. wymaganie jest podanie poprzedniego numeru siedziby stada i nowego numeru siedziby stada (Rozporządzenie MRiRW z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń, składania wniosków lub przekazywania informacji do komputerowej bazy danych – § 29 pkt 3 i 4).

Opłata za zmianę w paszporcie

      +

Ilość paszportów

Opłata  pocztowa

35zł * ilość paszportów

1 szt

11,80 zł

2 - 4 szt

12,30 zł

od 5szt

19,60 zł

 

Np. 1 zmiana właściciela + odesłanie dokumentu 35,00+11,80=46,80 zł

Np. 2 zmiany właściciela + odesłanie dokumentu 2 x 35,00+12,30=82,30 zł

Opłaty za zmianę właściciela należy dokonać

Nr konta bankowego:.
70 2030 0045 1110 0000 0041 2550

W tytule przelewu proszę wpisać  ”imię konia-  dane właściciela

R E K L A M A
BANODS
Rasa wlkp
LUBY
Rasa śl.
ROYAL FRIEND OF GREEN VALLEY
Rasa kuc
PALERMO
Rasa wlkp
PASJONAT-MT
Rasa wlkp
TABASKO
Rasa sp
Dane kontaktowe

Logo Związek Hodowców Koni Wielkopolskich ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI WIELKOPOLSKICH
ul. Kłeckoska 14
62-200 Gniezno
tel. 61/ 847-14-52


Adres e-mail biuro@wzhk.pl
Konto: 70 2030 0045 1110 0000 0041 2550
START STATUT ZARAZĄD Z.H.K. WLKP. POWIATOWE KOŁA KONTAKT

Realizacja: Dpl Agency Tworzenie Stron Internetowych