Związek Hodowców Koni Wielkopolskich
Kalendarz Imprez

IMPREZY SPORTOWE ZAPLANOWANE NA 2022 R
Data: 2021-03-24

IMPREZY HODOWLANE ZAPLANOWANE NA 2022 R
Data: 2021-05-04

Rejestr ogierów

Wykaz ogierów na terenie Wielkopolski.

Aktualności

XXII Walny Zjazd Delegatów Związku Hodowców Koni Wielkopolskich
Data dodania: 2022-05-18

12 maja 2022 roku odbył się XXII Walny Zjazd Delegatów Związku Hodowców Koni Wielkopolskich w Sali Rungego na terenie Uniwersytetu Poznańskiego.

          Przed obradami uczczono pamięć prof. dr hab. Jerzego Zwolińskiego – wybitny hipolog, Dziekan Wydziału, Rektor Uczelni, wychowawca wielu pokoleń hodowców koni; oraz  profesora Uniwersytetu Poznańskiego Tadeusza Vetulaniego – wybitny uczony, Kierownik Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt, zasłużony w doskonaleniu zwierząt ras rodzimych szczególnie koni rasy konik polski, nauczyciel i wychowawca licznych rzeszy zootechników polskich.

Złożono kwiaty pod pamiątkowymi tablicami wyżej wymienionych, gdzie przywitał wszystkich Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz.

          Obrady otworzył Prezes Związku Hodowców Koni Henryk Święcicki, a poprowadził v-ce Prezes Jacek Wilczyński.

Przyjęto sprawozdanie Prezesa Zarządu ZHK Wlkp., sprawozdania poszczególnych komisji i udzielono absolutorium Zarządowi Związku za lata 2020 i 2021.

Po licznych wystąpieniach delegatów głos udzielono także gościom Panu Stefanowi Wilusiowi v-ce Prezesowi PZHK, Pani Annie Nowickiej-Posłusznej, która omówiła propozycje zmian w programie hodowli koni rasy wielkopolskiej. Natomiast w punkcie „Wystąpienia zaproszonych gości” panowie dr hab. Jakub Cieślak i dr inż. Mariusz Maćkowski z Pracowni Hodowli Koni UP w Poznaniu zaprezentowali wykład pt. „Wykorzystanie osiągnięć genetyki we współczesnej hodowli koni”.  W swoim wystąpieniu poruszyli zagadnienia związane z historią i najważniejszymi kierunkami rozwoju genetyki koni oraz wskazali na dotychczasowe odkrycia, które mogą być z powodzeniem wprowadzone do praktyki hodowlanej. W wykładzie znalazły się m.in. treści dotyczące dziedziczenia umaszczeń, chorób genetycznych, predyspozycji sportowych oraz wykorzystania badań genetycznych w rekonstrukcji historii gatunku koń domowy. Ponadto, naukowcy wskazali na możliwości zastosowania metod laboratoryjnych w monitorowaniu różnorodności genetycznej koni ras objętych programami ochrony zachowawczej. Wykład wzbudził duże zainteresowanie audytorium, gdyż znalazły się w nim liczne przykłady badań naukowych prowadzonych przez prelegentów oraz pokazał szeroki wachlarz możliwości analiz usługowych świadczonych przez Laboratorium Badań Markerów Genetycznych u Koni.

W trakcie obrad poruszono szereg ważnych spraw związanych z działalnością Związku Hodowców Koni Wielkopolskich, pełnych obaw, ale także z nadzieją na dalszy rozwój hodowli koni.

 

 

Regulamin Wystawy Koni i Premiowania źrebiąt w Wapnie 29.05.2022
Data dodania: 2022-05-16

Regulamin

           XXIV  Wystawa Koni Hodowlanych, Premiowanie źrebiąt - Wapno, pow.wągrowiecki, 29.05.2022

1. Organizator:

 • Związek Hodowców Koni Wielkopolskich
 • Powiatowe Koło ZHK Wlkp. w Wągrowcu
 • pod  patronatem Wójta Gminy Wapno

2. Data i miejsce: 29 maj 2022 – Wapno, Ośrodek Jeździecki Państwa Jach.

3. Katalog koni wystawianych na Premiowaniu Źrebiąt sporządzony jest przez ZHK Wlkp. na podstawie danych zawartych w bazie koni PZHK. Z uwagi na cykl wydawniczy katalogu bardzo prosimy o jak najwcześniejsze zgłaszanie koni i jednocześnie informujemy, że konie zgłoszone po terminie rozpoczęcia składu i druku nie będą w nim ujęte.

4. W Premiowaniu mogą brać udział źrebięta rocznika 2022, 2020 wierzchowych ras szlachetnych, dla których księgi prowadzi PZHK, zaopatrzone w paszport PZHK spełniające rodowodowe warunki wpisu do księgi głównej. Minimalna grupa to 10 sztuk łącznie dwóch roczników. Ponad to przewidziana jest grupa źrebiąt rocznik 2021 – bez premii finansowej z PZHK i ZHK Wlkp.

Oceniane będą również klacze 3 letnie i starsze wpisane do ksiąg hodowlanych koni ras szlachetnych lub mające prawo wpisu.

5.Ocenę koni dokonuje Komisja powołana przez organizatorów. Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje do publicznej wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się odwołania.

6. Ocena koni:

Rocznik 2022 Ocenie podlegają następujące elementy:

 • TYP
 • POKRÓJ
 • ZDROWIE i ROZWÓJ
 • RUCH

Ocena Komisji za każdy element to maksymalnie 5 pkt. (z dokładnością do 0,1 pkt.). Łącznie maksymalny wynik oceny to 20 pkt. Komisja wystawia jedną notę wraz z komentarzem.

W przypadku tej samej sumy punktów za wszystkie oceniane elementy o kolejności w klasyfikacji ogólnej decydować będzie wyższa nota za ruch, a jeśli i ta będzie taka sama to wyższa nota za pokrój, dalej za typ. Przy identycznej ocenie lepszego konia wskazuje Komisja.

Rocznik 2021 i 2020 ocenie podlegają następujące elementy:

 • TYP
 • POKRÓJ
 • STĘP
 • KŁUS
 • WRAŻENIA OGÓLNE

Ocena Komisji za każdy element to maksymalnie 10 pkt. (z dokładnością do 0,1 pkt.). Łącznie maksymalny wynik oceny to 50 pkt. Komisja wystawia jedną notę wraz z komentarzem.

W przypadku tej samej sumy punktów za wszystkie oceniane elementy o kolejności w klasyfikacji ogólnej decydować będzie wyższa nota za ruch, a jeśli i ta będzie taka sama to wyższa nota za pokrój, dalej za typ. Przy identycznej ocenie lepszego konia wskazuje Komisja.

7. Sposób prezentacji: klacz w ręku, źrebię przy matce luzem. Dla rocznika 2021 źrebięta w kantarkach lub ogłowie z wędzidłem. Dla rocznika 2020 ogłowie z wędzidłem.

8. Wystawca jest zobowiązany do terminowego doprowadzenia koni przed komisję i do ich prezentacji. Dozwolona jest pomoc dodatkowej osoby podczas prezentacji źrebiąt. Konie należy dowieźć na miejsce premiowania najpóźniej na godzinę przed jej rozpoczęciem.

9. Dla najlepszych koni organizator przewiduje nagrody finansowe wypłacane zgodnie z zasadami tzw. funduszu premiowego PZHK     (dla członków Związków zrzeszonych w PZHK z aktualną opłaconą składką) oraz w tej samej wysokości i na tych samych zasadach nagrody finansowe z funduszy ZHK Wlkp. ( dla członków ZHK Wlkp. z aktualną opłacona składką).

10. Organizatorzy Premiowania nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni, nie odpowiadają za skradzione mienie oraz ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania Premiowania.

11. Program Wystawy:

               godz.11:00

komisyjna ocena klaczek i ogierków 1 rocznych komisyjna ocena klaczek i ogierków 2 letnich komisyjna ocena źrebiąt rocznika 2022 komisyjna ocena klaczy 3 letnich i starszych pokaz ogierów licencjonowanych i koni różnych ras

13. Termin zgłoszeń :

Zgłoszenia będą przyjmowane do 23 maja 2022 na adres e-mail: biuro@wzhk.pl

Uwaga!! W zgłoszeniu prosimy o podanie: 

NAZWY ŹREBIĘCIA WRAZ Z NR PASZPORTU, a jeśli takowego nie ma (dotyczy źrebiąt przy matkach) to, DATĘ JEGO URODZENIA, MATKĘ, OJCA, MAŚĆ, PŁEĆ, DANE HODOWCY I WŁAŚCICIELA.

W zgłoszeniu prosimy o podanie nr konta bankowego w celu późniejszego przesłania ewentualnych nagród finansowych z funduszu PZHK i ZHK Wlkp.

Wydłużony termin składnia wniosków w ramach PROW
Data dodania: 2022-05-11

Szanowni Państwo!

Ministerstwo Rolnictwa wydłużło składanie Wniosków do dopłat bezpośrednich i płatności w ramach PROW-u.

     Wnioski składane do Powiatowych Biur ARiMR przyjmowane będą do końca maja br.

Informacja dotyczy przede wszystkim beneficjentów czyli hodowców, których klacze objęte są Programem Ochrony Zasobów Genetycznych Koni w danej rasie. 

    Zatem wszelkie zmiany, korekty i odwołania Instytutowe można składać w ARiMR do dnia 31.05.2022.

Z informacją możecie Państwo zapoznać się na stronie :

Wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i inne płatności w ramach PROW - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

   Zatwierdzone przez Instytut PIB Balice Oświadczenia-Wykazy klaczy zakwalifikowanych do Programu Ochrony są już rozesłane do wszystkich hodowców. Proszę na bieżąco sprawdzać pocztę i korespondencje.

Wystawa Zwierząt Hodowlanych SIELINKO 2022
Data dodania: 2022-05-01

 

Zapraszamy, do udziały w Wystawie Zwierząt Hodowlanych -  SIELINKO 2022 - w terminie 4-5.06.2022r.

Konie oceniane będą w grupach:

RASA WIELKOPOLSKA - Klacze trzyletnie i starsze

RASA WIELKOPOLSKA (POZG) - Klacze trzyletnie i starsze

RASA MAŁOPOLSKA - Klacze trzyletnie i starsze

RASA POLSKI KOŃ SPORTOWY  - Klacze trzyletnie i starsze

RASA KONIK POLSKI - Klacze trzyletnie i starsze

RASA ŚLĄSKA - Klacze trzyletnie i starsze

RASA KUCE - Klacze trzyletnie i starsze

Zgłoszenie prosimy kierować do biura ZHK Wlkp. do 12.05.2022 r., telefonicznie: 61 847 14 52, lub przez e-mail: biuro@wzhk.pl, w tytule proszę wpisać SIELINKO.

Do 13.05.2022r. porszę zgłosić hodowcę/wystawcę do organizatora: ZGŁOSZENIE HODOWCY

Wystawcy zgłoszonych koni proszeni są aby nie wpłacali kwoty 156 zł tj.: 156,00  zł/brutto - za obsługę 1 stoiska (stanowiska) dla bydła, koni, (kojca dla krowy, jałówki oraz boksów dla pozostałych  zwierząt). Opłatę pokrywa Związek Hodowców Koni.

 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA NOCLEGU 

PROGRAM WYSTAWY

REGULAMIN WYSTAWY 

WYMAGANIA PIW

 

REGULAMIN WYSTAWY KONI 

1
R E K L A M A
PALERMO
Rasa wlkp
PASJONAT-MT
Rasa wlkp
TABASKO
Rasa sp
SAMAR
Rasa wlkp.
NABUCCO
Rasa kn
LIBERO
Rasa śl.
Dane kontaktowe

Logo Związek Hodowców Koni Wielkopolskich ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI WIELKOPOLSKICH
ul. Kłeckoska 14
62-200 Gniezno
tel. 61/ 847-14-52
61/ 825-04-33

Adres e-mail biuro@wzhk.pl
Konto: 70 2030 0045 1110 0000 0041 2550
START STATUT ZARAZĄD Z.H.K. WLKP. POWIATOWE KOŁA KONTAKT

Realizacja: Dpl Agency Tworzenie Stron Internetowych