Związek Hodowców Koni Wielkopolskich
Kalendarz Imprez

IMPREZY SPORTOWE ZAPLANOWANE NA 2022 R
Data: 2021-03-24

IMPREZY HODOWLANE ZAPLANOWANE NA 2022 R
Data: 2021-05-04

Rejestr ogierów

Wykaz ogierów na terenie Wielkopolski.

Aktualności

Katalog Premiowanie źrebiąt Sieraków 10.09.2022
Data dodania: 2022-09-05

Przedstawiamy katalog na Premiowanie źrebiąt w Sierakowie 10.09.2022

KATALOG

Premiowanie źrebiąt Korpysy 18.09.2022
Data dodania: 2022-09-02

Premiowanie źrebiąt Korpysy 18.09.2022

W załączniku przedstawiamy regulamin.

REGULAMIN

Regulamin
Premiowanie źrebiąt – Korpysy
1. Organizator:
- Ośrodek Hodowli Koni Marek Kubacki
- Powiatowe Koło ZHK Wlkp. w Ostrzeszowie
- Związek Hodowców Koni Wielkopolskich
Data i miejsce: 18 wrzesień 2022, godz. 11:00 – Ośrodek Hodowlano-Sportowy Korpysy pow. ostrzeszowski
2. Katalog koni wystawianych na Premiowaniu Źrebiąt sporządzony jest przez ZHK Wlkp na podstawie danych zawartych w bazie koni PZHK. Z uwagi na cykl wydawniczy katalogu bardzo prosimy o jak najwcześniejsze zgłaszanie koni i jednocześnie informujemy, że konie zgłoszone po terminie rozpoczęcia składu i druku nie będą w nim ujęte.
3. W Premiowaniu mogą brać udział źrebięta rocznika 2022, 2020 wierzchowych ras szlachetnych, dla których księgi prowadzi PZHK, zaopatrzone w paszport PZHK spełniające rodowodowe warunki wpisu do księgi głównej. Minimalna grupa to 10 sztuk łącznie dwóch roczników.
4. Ocenę koni dokonuje Komisja powołana przez organizatorów. Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje do publicznej wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się odwołania.
5. Ocena koni:
Rocznik 2022 Ocenie podlegają następujące elementy:
- TYP
- POKRÓJ
- ZDROWIE i ROZWÓJ
- RUCH
Ocena Komisji za każdy element to maksymalnie 5 pkt. (z dokładnością do 0,1 pkt.). Łącznie maksymalny wynik oceny to 20 pkt. Komisja wystawia jedną notę wraz z komentarzem.
W przypadku tej samej sumy punktów za wszystkie oceniane elementy o kolejności w klasyfikacji ogólnej decydować będzie wyższa nota za ruch, a jeśli i ta będzie taka sama
to wyższa nota za pokrój, dalej za typ. Przy identycznej ocenie lepszego konia wskazuje Komisja.
Rocznik 2020 :
- TYP
- POKRÓJ
- STĘP
- KŁUS
- WRAŻENIA OGÓLNE
Ocena Komisji za każdy element to maksymalnie 10 pkt. (z dokładnością do 0,1 pkt.). Łącznie maksymalny wynik oceny to 50 pkt. Komisja wystawia jedną notę wraz z komentarzem.
W przypadku tej samej sumy punktów za wszystkie oceniane elementy o kolejności w klasyfikacji ogólnej decydować będzie wyższa nota za ruch, a jeśli i ta będzie taka sama to wyższa nota za pokrój, dalej za typ. Przy identycznej ocenie lepszego konia wskazuje Komisja.

6. Sposób prezentacji: klacz w ręku, źrebię przy matce luzem. Dla rocznika 2020 ogłowie z wędzidłem.
7. Wystawca jest zobowiązany do terminowego doprowadzenia koni przed komisję i do ich prezentacji. Dozwolona jest pomoc dodatkowej osoby podczas prezentacji. Konie należy dowieźć na miejsce premiowania najpóźniej na godzinę przed jej rozpoczęciem.
8. Dla koni biorących udział w premiowaniu, organizator przewiduje nagrody finansowe, wypłacane zgodnie z zasadami „Funduszu Premiowego PZHK” (dla członków Związków zrzeszonych w PZHK z aktualną opłaconą składką) oraz w tej samej wysokości i na tych samych zasadach nagrody finansowe z funduszy ZHK Wlkp. ( dla członków ZHK Wlkp. z aktualną opłacona składką).
Dla najlepszych koni wystawy i premiowania przewidziane są nagrody rzeczowe.
9. Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni, nie odpowiadają za skradzione mienie oraz ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe podczas transportu koni i w czasie trwania imprezy.
10. Istnieje możliwość wynajęcia (bez opłat) boksu w stajni na terenie ośrodka.
11. Program Wystawy:
 Godz. 11:00
o Źrebięta rocznik 2022-klaczki
o Źrebięta rocznik 2022-ogierki
o Klacze rocznik 2020
o Ogiery rocznik 2020
W przypadku małej ilości zgłoszonych koni w danym roczniku, komisja zadecyduje o połączeniu klaczy i ogierów z tego samego rocznika w jedną grupę.
12. Termin zgłoszeń :
Zgłoszenia będą przyjmowane do 8 września 2022 na adres e-mail: biuro@wzhk.pl,
Uwaga!! W zgłoszeniu prosimy o podanie:
NAZWY ŹREBIĘCIA wraz z NR PASZPORTU, a jeśli takowego nie ma (dotyczy źrebiąt przy matkach) to, DATĘ JEGO URODZENIA, MATKĘ, OJCA, MAŚĆ, PŁEĆ, DANE HODOWCY I WŁAŚCICIELA.
W zgłoszeniu prosimy o podanie nr konta bankowego w celu późniejszego przesłania ewentualnych nagród finansowych z funduszu PZHK i ZHK Wlkp.
13.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie.

UWAGA PREMIOWANIE SIERAKÓW
Data dodania: 2022-08-25

PREMIOWANIE SIERAKÓW

Szanowni Państwo, ze względu na bardzo dużą liczbę zgłoszeń Organizatorzy podjęli decyzję o zamknięciu listy zgłoszeniowej.

 

Premiowanie SIERAKÓW - 10.09.2022 - KOMUNIKAT!!!
Data dodania: 2022-08-23

Szanowni Państwo, ze względu na bardzo dużą ilość zgłoszeń, informujemy, że premiowanie źrebiąt zaplanowane na 10 września b.r. - rozpoczniemy o godzinie 10.

Prosimy o śledzenie komunikatów.

ZAPRASZAMY

3
R E K L A M A
ROYAL FRIEND OF GREEN VALLEY
Rasa kuc
PALERMO
Rasa wlkp
PASJONAT-MT
Rasa wlkp
TABASKO
Rasa sp
SAMAR
Rasa wlkp.
NABUCCO
Rasa kn
Dane kontaktowe

Logo Związek Hodowców Koni Wielkopolskich ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI WIELKOPOLSKICH
ul. Kłeckoska 14
62-200 Gniezno
tel. 61/ 847-14-52
61/ 825-04-33

Adres e-mail biuro@wzhk.pl
Konto: 70 2030 0045 1110 0000 0041 2550
START STATUT ZARAZĄD Z.H.K. WLKP. POWIATOWE KOŁA KONTAKT

Realizacja: Dpl Agency Tworzenie Stron Internetowych