Związek Hodowców Koni Wielkopolskich
Tu jesteś / Strona główna / Menu / Aktualności / MAGNET / WYSTAWA - PREMIOWANIE KONI GOŁAŃCZ - pow. Wągrowiecki

Aktualności

WYSTAWA - PREMIOWANIE KONI GOŁAŃCZ - pow. Wągrowiecki
Data dodania: 2024-05-29

Premiowanie Źrebiąt z Regionalną Wystawą Koni – pow. Wągrowieckiego.

Gołańcz – 16.06.2024 r.

Organizator:   PK Związku Hodowców Koni Wlkp. w Wągrowcu

                        Związek Hodowców Koni Wielkopolskich

Termin:           16 – 06 – 2024 r.

Miejsce:          Błonia na wjeździe do Gołańczy

 

PREMIOWANIE

  • Źrebięta (klacze i ogierki) przy matkach urodzone w 2024 r. – rasy wlkp, sp, m.
  • Klacze i ogiery rocznik 2022 – rasy wlkp, sp, m. – z podziałem na płeć.

Zgodnie z regulaminem Funduszu Premiowego PZHK

 

WYSTAWA

  • Klacze i ogiery rocznik 2023 – rasy wlkp, sp, m. – z podziałem na płeć.
  • Klacze starsze ras szlachetnych – rocznik 2021 r. i starsze
  • Klacze starsze rasy śląskiej – rocznik 2021 i starsze
  • Kuce
  • Pokazowe konie innych ras.

Przy małej ilości źrebiąt w danej grupie organizator zastrzega sobie prawo połączenia klaczek ogierków w tym samym roczniku.

Konie biorące udział w premiowaniu lub wystawie muszą posiadać prawo wpisu do ksiąg hodowlanych.

 

Ocena  źrebiąt przy matkach – rocznik 2024 

- TYP
- POKRÓJ
- ZDROWIE i ROZWÓJ
- RUCH

Ocena koni rocznik 2022, 2023 i klaczy starszych

- TYP

- POKRÓJ

- STĘP

- KŁUS

- KONDYCJA I PIELĘGNACJA PRZYGOTOWANIE DO WYSTAWY

Ocena Komisji za każdy element to maksymalnie 10 pkt. (z dokładnością do 0,1 pkt.).

Ocena końcowa jest średnią ocen cząstkowych za poszczególne cechy i wynosi maksymalnie 10 pkt. (z dokładnością 0,1 pkt.).

Komisja wystawia jedną notę wraz z komentarzem.

W przypadku tej samej ilości punktów o kolejności w klasyfikacji decydować będzie wyższa nota za ruch, a jeśli  i ta będzie taka sama to wyższa nota za pokrój, dalej za typ. Przy identycznej ocenie lepszego konia wskazuje Komisja.
Oceny koni dokonuje Komisja powołana przez organizatorów w składzie od 2 do 4 osób, składzie : Jarosław Lewandowski, Jarosław Szymoniak, Łukasz Krajewski

Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje do publicznej wiadomości. Wyniki są ostateczne, nie przewiduje się odwołania.

                        Przewidziany jest wybór CZEMPIONA MŁODZIEŻOWEGO spośród najlepszych koni rocznych i dwuletnich.

 

Zgłoszenia:     Do biura Związku Hodowców Koni Wielkopolskich na adres: julitaczestochowska@wzhk.pl

Ostateczny termin zgłoszeń 09 – 06 – 2024 r.

W zgłoszeniu prosimy podać:

NAZWĘ ŹREBIĘCIA, DATĘ URODZENIA, MATKĘ, OJCA, MAŚĆ, PŁEĆ, DANE HODOWCY I WŁAŚCICIELA, DANE KONTAKTOWE, NUMER KONTA BANKOWEGO DO WYPŁATY NAGRODY. W PRZYPADKU ŹREBIĄT BEZ PASZPORTÓW (2024 R.) NR ZGŁOSZENIA ŹREBIĘCIA W BAZIE IRZ.

 

Wpisowe:       20 zł od konia – PŁATNE NA MIEJSCU

 

Możliwość wynajęcia boksów 170 zł – ilość boksów ograniczona – zamówienia pod nr:

602-725-286

 

Sposób prezentacji:  

Konie prezentowane w ręku na trójkącie, źrebięta rocznik 2024 – klacz w ręku, źrebię przy matce luzem.

Dla koni biorących udział w premiowaniu, organizator przewiduje nagrody finansowe, wypłacane zgodnie z zasadami „Funduszu Premiowego PZHK” (dla członków Związków zrzeszonych w PZHK z aktualną opłaconą składką) oraz w tej samej wysokości i na tych samych zasadach nagrody finansowe z funduszy ZHK Wlkp. (dla członków ZHK Wlkp. z aktualną opłacona składką).

Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni, nie odpowiadają za skradzione mienie oraz ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe podczas transportu koni i w czasie trwania imprezy.


Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie.

 

R E K L A M A
BANODS
Rasa wlkp
LUBY
Rasa śl.
ROYAL FRIEND OF GREEN VALLEY
Rasa kuc
PALERMO
Rasa wlkp
PASJONAT-MT
Rasa wlkp
TABASKO
Rasa sp
Dane kontaktowe

Logo Związek Hodowców Koni Wielkopolskich ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI WIELKOPOLSKICH
ul. Kłeckoska 14
62-200 Gniezno
tel. 61/ 847-14-52


Adres e-mail biuro@wzhk.pl
Konto: 70 2030 0045 1110 0000 0041 2550
START STATUT ZARAZĄD Z.H.K. WLKP. POWIATOWE KOŁA KONTAKT

Realizacja: Dpl Agency Tworzenie Stron Internetowych