Związek Hodowców Koni Wielkopolskich
Kalendarz Imprez

Imprezy sportowe zaplanowane na 2020 rok
Data: 2020-02-14

Zakłady terningowe zaplanowane na 2020 rok
Data: 2020-02-14

Rejestr ogierów

Wykaz ogierów na terenie Wielkopolski.

Tu jesteś / Strona główna / Menu / Aktualności / / IV Ogólnopolski Czempionat Koni Ras Szlachetnych w Skokach Luzem - CAVALIADA

Aktualności

IV Ogólnopolski Czempionat Koni Ras Szlachetnych w Skokach Luzem - CAVALIADA
Data dodania: 2021-02-01

Znany wszystkim kilkumiesięczny cykl zawodów „Cavaliada Tour”, łączący sport, hodowlę, targi i wszystkich miłośników koni, goszczący w 4 miastach Polski, w tym roku zawita do Poznania pod nazwą „Cavaliada Winter Tour” i potrwa w sumie 2 tygodnie: 11-14 oraz 18-21 lutego.

Dokładnie w połowie Cavaliady, czyli 16 lutego odbędzie się kolejna edycja Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Ras Szlachetnych w skokach luzem. Podobnie jak w ubiegłych latach ocenie komisyjnej poddane zostaną dwuletnie i trzyletnie konie rasy małopolskiej, wielkopolskiej i polski koń sportowy. Z uwagi na przeniesienie wydarzenia z grudnia ‘2020 na luty ‘2021 w czempionacie mogą wziąć udział konie rocznika 2018 oraz 2017.

Termin czempionatu:                          16.02.2021 r. (wtorek) o godz. 17:00

Termin zgłoszeń koni do OZHK:         5.02. 2021 r. (piątek)

Relacja on-line:                                  www.swiatkoni.pl oraz www.pzhk.pl

Szczegółowe informacje w regulaminie imprezy.


REGULAMIN IV OGÓLNOPOLSKIEGO CZEMPIONATU PORÓWNAWCZEGO KONI RAS: MAŁOPOLSKIEJ, WIELKOPOLSKIEJ I POLSKI KOŃ SPORTOWY W SKOKACH LUZEM

 1. Organizatorzy:

Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie

Związek Hodowców Koni Wielkopolskich w Gnieźnie

Międzynarodowe Targi Poznańskie

2.Data i miejsce: 16 lutego 2021 r. (wtorek), Poznań

 1. Katalog koni wystawianych w Czempionacie sporządzony jest przez Polski Związek Hodowców Koni na podstawie danych zawartych w bazie koni PZHK.
 2. W Czempionacie mogą brać udział konie dwuletnie (rocznik 2018) i trzyletnie (rocznik 2017) ras: małopolskiej, wielkopolskiej i polski koń sportowy, urodzone w Polsce, zaopatrzone w paszport PZHK, które spełniają rodowodowe warunki wpisu do księgi głównej.
 3. Liczba miejsc ograniczona do 15 szt.
 4. Zgłoszenia są przyjmowane i wstępnie weryfikowane przez Okręgowe Związki Hodowców Koni, a ostatecznie zatwierdzane przez Polski Związek Hodowców Koni.
 5. W zgłoszeniu należy zaznaczyć dzień przyjazdu na teren MTP w Poznaniu (15 lub 16 lutego).
 6. Ostateczny termin zgłoszeń koni: 5 lutego 2021 r. (piątek)

Zgłoszenia prosimy kierować do Okręgowych/Wojewódzkich Związków Hodowców Koni. Lista OZHK/WZHK : http://pzhk.pl/sprawy-zwiazkowe/ozhk/

 1. Wpisowe w wysokości 250 zł/konia należy wpłacić na konto PZHK: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410, po potwierdzeniu przez PZHK kwalifikacji konia do udziału w Czempionacie, nie później niż do 11 lutego (czwartek). Brak wpłaty w tym terminie spowoduje skreślenie z listy koni zakwalifikowanych do Czempionatu i wykorzystanie koni z listy rezerwowej.
 2. Organizatorzy Czempionatu w ramach wpisowego zapewniają boks z pierwszą ściółką w dniach 15-16 lutego. Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni oraz nie odpowiadają za skradzione mienie oraz ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania Czempionatu.
 3. Konie dowiezione na Czempionat muszą być zaopatrzone w paszport PZHK, z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie.
 4. Konie będą oceniane w następujących klasach:
  1. konie 2-letnie (klacze, ogiery i wałachy rocznika 2018)
  2. konie 3-letnie (klacze, ogiery i wałachy rocznika 2017)
 5. Oceny koni dokonuje komisja powołana przez organizatorów. Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się odwołań.
 6. Ocena koni.

I.Ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej klasy koni.

 1. Ocenie podlegają następujące elementy:

1.GALOP (ocena w ruchu luzem na hali, na tzw. ósemce)

- max. 10 pkt. (z dokładnością do 0,1 pkt.)

Komisja wystawia jedną notę z komentarzem, uwzględniając:

 • długość kroku
 • impuls (siła, z jaką koń odpycha się od podłoża tylnymi nogami)
 • równowaga (kombinacja nachylenia kłody i podstawienie zadu, swoboda ruchu i sposobu pracy tylnych nóg)
 • elastyczność stawów

2.SKOKI LUZEM (oceniane w korytarzu zgodnie z zasadami na

 załączonym schemacie)

- max. 10 pkt. (z dokładnością do 0,1 pkt., mnożnik x2)

Komisja wystawia jedną notę z komentarzem, uwzględniając:

 • odbicie:

kierunek (umiejętność pchnięcia kłębu w górę i do przodu)

szybkość (czas upływający podczas ostatniego foule przed skokiem - czas od dotknięcia wszystkich nóg do podłoża do chwili oderwania się konia od podłoża)

 • technika:

przednie nogi - miara ustawienia łopatki w kombinacji z barkiem, przedramieniem i nadpęciem

grzbiet - stopień w jakim szyja i grzbiet podążają w skoku po łuku, tzw. baskil

zad - stopień w jakim zad otwiera się podczas drugiej fazy skoku

 • możliwości:

umiejętność pchnięcia skoku w górę przy jednoczesnym osiągnięciu kierunku naprzód

 • elastyczność:

miara przebiegu całego skoku (łącznie z lądowaniem), koń powinien być elastyczny wkłodzie

 • ostrożność:

naturalna umiejętność konia do niepopełniania błędów w skoku, koń nie chce zrzucićdrąga

Jeżeli ogólna liczba punktów uzyskana przez dwa lub więcej koni jest taka sama, o miejscu konia decydują kolejno: ocena za skoki luzem, ocena za galop, wskazanie komisji.

 

Skala ocen:

 

9-10 pkt. - wybitna

4-4,9 pkt. - dostateczna

8-8,9 pkt. - bardzo dobra

3-3,9 pkt. - niedostateczna

7-7,9 pkt. - dobra

2-2,9 pkt. - prawie zła

6-6,9 pkt. - dosyć dobra

1-1,9 pkt. – zła

5-5,9 pkt. - zadowalająca

< 1 pkt. - bardzo zła

 

 

III.Wybór Ogólnopolskiego Czempiona Koni Ras Szlachetnych

Tytuły czempiona oraz wiceczempiona otrzymują konie ocenione w ramach dwóch klas tj. klasy koni 2-letnich oraz klasy koni 3-letnich, które zdobyły największą liczbę punktów przyznanych za ocenę elementów 1-2 tj. galop oraz skoki luzem (mnożnik x 2). W przypadku równej liczby punktów o wyższym miejscu decydują w kolejności: ocena za skoki luzem, ocena za galop, wskazanie komisji.

 

Polski Związek Hodowców Koni przewiduje nagrody honorowe i finansowe dla właścicieli najlepszych 3 koni w każdej klasie (wg poniższej tabeli):

 

Lokata

Klasa koni 2-letnich

Klasa koni 3-letnich

I

1000

1000

II

800

800

III

700

700

Program:

15 lutego (poniedziałek)

Boksy dostępne od godz. 18:00

16 lutego (wtorek)

Godz. 14:00 - możliwość zapoznania koni z korytarzem

Godz. 17:00 - komisyjna ocena koni w korytarzu

Uwaga, program imprezy może ulec zmianie.

schemat-korytarza-do-oceny-skokow-luzem

R E K L A M A
LIBERO
Rasa śl.
HELIOS
Rasa wlkp
Ogier Zoltar
Rasa szlachetna półkrew
LetS Replay
Rasa wielkopolska
ZANDO
Rasa Fiord
Ogier ROTERDAM
Rasa śląska
Dane kontaktowe

Logo Związek Hodowców Koni Wielkopolskich ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI WIELKOPOLSKICH
ul. Kłeckoska 14
62-200 Gniezno
tel. 61/ 847-14-52
61/ 825-04-33

Adres e-mail biuro@wzhk.pl
Konto: 70 2030 0045 1110 0000 0041 2550
START STATUT ZARAZĄD Z.H.K. WLKP. POWIATOWE KOŁA KONTAKT

Realizacja: Dpl Agency Tworzenie Stron Internetowych