Związek Hodowców Koni Wielkopolskich
Kalendarz Imprez

Imprezy hodowlane zaplanowane na 2017 rok
Data: 2016-01-21

Imprezy sportowe zaplanowane na 2017 rok
Data: 2016-01-21

Zakłady terningowe zaplanowane na 2017 rok
Data: 2016-01-21

Tu jesteś / Strona główna / Menu / Aktualności

Aktualności

Uroczystości poświęcenia Sztandaru Śremie
Data dodania: 2017-09-15

W  niedzielę 10 września 2017 roku, odbyło się poświęcenie kolejnego sztandaru Powiatowego Koła Hodowców Koni Wielkopolskich. Tym razem  uroczystości odbyły  się na terenie powiatu śremskiego. Zaczęło się uroczystą mszą w Farze śremskiej z okolicznościowym kazaniem i poświęceniem sztandaru przy ołtarzu. Następna część  odbyła się na terenie hipodromu w Olszy podczas finałów SCPMK. Tutaj hodowcy zostali bardzo mile przyjęci przez  Prezesa  Agrohandlu - Śrem  p. Jana  Ludwiczaka. W asyście sztandarów kół z Gostynie, Jarocina, Środy i sztandaru Związku Wielkopolskiego odbyło się wbijanie pamiątkowych gwoździ, podziękowanie sponsorom i wręczenie odznaczeń dla najbardziej zaangażowanych. Należy wspomnieć, że pomysłodawcą byli panowie Zdzisław Pawłowski prezes Koła w Śremie i jego zastępca Piotr Każmierczak. Jest  to 22 sztandar powiatowy  w województwie  Wielkopolskim. Nie licząc  sztandaru Związku Hodowców Koni Wielkopolskich i sztandaru  w Wierzbinku, który był pierwszym przed powstaniem powiatów. Sumując to, na terenie Wielkopolski jest obecnie 24 sztandarów co jest bardzo pozytywnym ewenementem na tle całej Polski.

Tekst: Janusz Skórkowski

Galeria zdjęć.

Czempionat Użytkowy Koni Hodowlanych Sieraków 14.10.2017
Data dodania: 2017-09-15

PROPOZYCJE
MEMORIAŁ DYREKTORA JANA KOWALSKIEGO – CZEMPIONAT UŻYTKOWY KONI HODOWLANYCH 14 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
 
Miejsce: Stado Ogierów Sieraków, ul Stadnina 14, 64-410 Sieraków
 
ORGANIZATORZY: 
Związek Hodowców Koni Wielkopolskich, Powiatowe Koło Hodowców Koni 
w Międzychodzie 
Przedsiębiorstwo Rolniczo– Hodowlane „Gałopol” Sp. z o.o. Gałowo – Zakład Stado Ogierów Sieraków
Klub Jeździecki Morena Sieraków-Gałowo
 
ZGŁOSZENIA: 
Związek Hodowców Koni Wielkopolskich w terminie do 09.10.2017
tel. 61/ 847-14-52 lub  mail: biuro@wzhk.pl 
 
13 październik 2017 (piątek) od godz. 14.00: zwózka koni
opłata za boks: 20zł/1 dzień, 40zł/2 dni (płatne w SO Sieraków) 
– siano i pasza treściwa we własnym zakresie
 
14 październik 2017 (sobota):
10.00   Ocena koni na płycie
 
ok. 13.00 Przerwa obiadowa i złożenie kwiatów pod tablicą 
Dyrektora Jana Kowalskiego 
ok. 14.00 Ocena koni w wolnych skokach, ogłoszenie wyników i dekoracja
 
 
Ocena sumowana czempionatu użytkowego:
- (Płyta-50 pkt. bonitacyjnych, wolne skoki - 30 pkt. (skala 1-10x3)
- Wysokość przeszkód ok. 110 cm dla koni 2-3 letnich.
- Przewiduje się około 5 prób skoków, ostatecznie o ilości skoków i wysokości przeszkód  decyduje komisja
 
 
Koszty Noclegów 
– informacja Stado Ogierów Sieraków, ul Stadnina 14, 64-410 Sieraków
 
 
REGULAMIN MEMORIAŁ DYREKTORA JANA KOWALSKIEGO - CZEMPIONAT UŻYTKOWY KONI HODOWLANYCH 14 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
 
1. Organizatorzy:
ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI WIELKOPOLSKICH 
P.R. – H. GAŁOPOL SP. Z O.O. – ZAKŁAD STADO OGIERÓW SIERAKÓW 
POWIATOWE KOŁO HODOWCÓW KONI W MIĘDZYCHODZIE
2. Data i miejsce: 14 październik 2017, Sieraków
3. Katalog koni wystawianych w Czempionacie sporządzony jest przez
ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI WIELKOPOLSKICH 
4. W Czempionacie mogą brać udział konie hodowlane dwuletnie i starsze ras szlachetnych.
5. Organizator zapewnia 40 miejsc dla koni (30 zł/1 dzień, 60 zł/2 dni) w stajni 
i około 30 miejsc noclegowych dla wystawców od 13 -15 października 2017. Decyduje kolejność zgłoszeń.
6. Konie będą oceniane w trzech klasach:
I. Ogiery dwuletnie i trzyletnie rocznik 2014 i 2015
II. Klacze dwuletnie i trzyletnie rocznik 2014 i 2015
II. Klacze starsze rocznik 2007 - 2013
7. Oceny koni dokonuje komisja powołana przez organizatorów w składzie 3 osobowym. Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się odwołań.
I. Ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej klasy koni.
II. Zasady oceny koni w wolnych skokach:
Korytarz do wolnych skoków składa się z trzech przeszkód – drąg-wskazówka ok.3m, krzyżak ok. 6,6 m, stacjonata ok.7,2 m, okser (double barre). Zakłada się możliwość ułożenia drąga na ziemi przed przeszkodą.
Wymiary hali: 14x35m.
Maksymalna szerokość i wysokość ostatniej przeszkody w poszczególnych grupach wiekowych to:
I. Konie dwuletnie i trzyletnie - około 110/120 cm
II. Konie starsze - około 130 cm/130 cm
Komisją sędziowska ma prawo do zmiany odległości i wysokości przeszkód w miarę potrzeb.
III. Ocenie podlegają elementy według poniższego schematu:
skoki luzem Ocena Komisji (z dokładnością do 0,5 pkt.) maksymalnie 10 pkt. – współczynnik przeliczeniowy: 3
 
Oceniane są następujące elementy:
• rozwaga i sposób podejścia do przeszkody
• ułożenie głowy szyi i kłębu
• siła odbicia
• szybkość oderwania przednich nóg
• ułożenie kłody w skoku
• umiejętność złożenia przednich nóg i otwarcia zadu
• równomierność prowadzenia przednich nóg
• dynamika skoku
• elastyczność grzbietu
• szybkość powrotu do równowagi po skoku
Ocena na płycie:
Typ 10 pkt
Pokrój 10 pkt
Stęp 10 pkt
Kłus 10 pkt
Kondycja, pielęgnacja i ogólne przygotowanie do wystawy 10 pkt
 
8. Konie dowiezione na Czempionat muszą być zaopatrzone w paszport z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie.
9. Organizatorzy Czempionatu nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni oraz nie odpowiadają za skradzione mienie oraz ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania Czempionatu.
 
Zgłoszenia koni przyjmuje biuro Związku Hodowców Koni Wielkopolskich w nieprzekraczalnym terminie do 09.10.2017
 
 
PREMIOWANIE ŹREBIĄT w KORPYSACH 17.09.2017
Data dodania: 2017-09-06

17.09.2017 PREMIOWANIE ŹREBIĄT 1-2 letnich i urodzonych w 2017, kwalifikujące się do Ksiegi Głównej. Początek o godz. 9:00 - Ośrodek Hodowli Koni Marek Kubacki - Korpysy.

Zgłoszenia prosze kierować do biura Związku - nr. tel.: 61/ 425-04-33 do 13.09.2017 (środa).

Czempionat Koni Rasy Wlkp. i porównawczy koni ras szlachetnych
Data dodania: 2017-09-04

W miniony weekend, w Młodzikowie odbył się ogólniopolski czempionat koni rasy wielkopolskiej oraz ogólnopolski czempionat porównawczy koni ras szlachetnych.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wynikami oraz do oglądania galerii zdjęć. 

WYNIKI

GALERIA ZDJĘĆ

1
R E K L A M A
Dane kontaktowe

Logo Związek Hodowców Koni Wielkopolskich ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI WIELKOPOLSKICH
ul. Kłeckoska 14
62-200 Gniezno
tel. 61/ 847-14-52
61/ 825-04-33

Adres e-mail biuro@wzhk.pl
Konto: 70 2030 0045 1110 0000 0041 2550
START STATUT ZARAZĄD Z.H.K. WLKP. POWIATOWE KOŁA KONTAKT

Realizacja: Dpl Agency Tworzenie Stron Internetowych