Związek Hodowców Koni Wielkopolskich
Kalendarz Imprez

Imprezy hodowlane zaplanowane na 2019 rok
Data: 2016-01-21

Imprezy sportowe zaplanowane na 2019 rok
Data: 2016-01-21

Zakłady terningowe zaplanowane na 2019 rok
Data: 2016-01-21

Rejestr ogierów

Wykaz ogierów na terenie Wielkopolski.

Tu jesteś / Strona główna / Menu / Aktualności / Brak / Komunikat dotyczący „Świadectw zootechnicznych” dla koni hodowlanych

Aktualności

Komunikat dotyczący „Świadectw zootechnicznych” dla koni hodowlanych
Data dodania: 2019-03-25

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśnia w załączonym piśmie zasady wydawania „Świadectw zootechnicznych” dla koni hodowlanych wpisywanych do ksiąg oraz materiału biologicznego (nasienia).

Jednocześnie informujemy, że „Świadectwa zootechniczne” należy wymagać tylko i wyłącznie dla koni wpisywanych do naszych ksiąg lub nasienia ogierów których potomstwo będzie wpisane do naszych ksiąg. Nasze konie hodowlane wyjeżdżające poza granicę kraju też powinny być zaopatrzone w „Świadectwo zootechniczne” wydane przez OZHK/WZHK. Nasienie ogierów wprowadzane do obrotu też powinno być zaopatrzone w „Świadectwo zootechniczne” wydane przez prowadzącego księgę, chyba, że prowadzący księgę upoważni podmiot pobierający/przechowujący nasienie do wydawania „Świadectw” umieszczając dany podmiot w programie hodowlanym.

Konie importowane rejestrujemy w Centralnej Bazie Danych Koniowatych bez zmian.

Rozporządzenia dotyczące „Świadectw zootechnicznych” 

KOMUNIKAT dotyczący świadectw zootechnicznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w sprawie hodowli zwierząt z dnia 8 czerwca 2016 r. świadectwa zootechniczne powinny towarzyszyć zwierzętom hodowlanym lub ich materiałowi biologicznemu wykorzystywanemu do rozrodu, w przypadku gdy są one przedmiotem handlu lub są wprowadzane na terytorium Unii z myślą o wpisaniu tych zwierząt lub potomstwa pochodzącego z ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu do innych ksiąg hodowlanych lub o zarejestrowaniu w innych rejestrach hodowlanych. Ze świadectw zootechnicznych hodowca powinien móc uzyskać informacje o jakości genetycznej i rodowodzie nabytego zwierzęcia.”.

W związku z otrzymanymi informacjami o trudnościach z uzyskaniem takich świadectw, obecnie oczekujemy na odpowiedź kilku europejskich związków hodowlanych w kwestii stosowanych procedur wydawania świadectw zootechnicznych, a do czasu otrzymania odpowiedzi honorujemy dane zawarte w unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym sprowadzanego konia (paszport konia). Jeżeli informacje zawarte w paszporcie konia będą niewystarczające w myśl ww. przepisów dotyczących świadectw zootechnicznych , PZHK będzie wnioskował do związku hodowlanego, który wystawił paszport konia o uzupełnienie tych danych, co może wiązać się z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat przez właściciela konia wnioskującego o jego wpis do księgi stadnej.

UWAGA! W przypadku rejestracji nasienia ogierów hodowlanych, przedstawienie świadectwa zootechnicznego jest konieczne. Świadectwo zootechniczne nasienia zawiera m.in. informacje dotyczące zwierzęcia hodowlanego, od którego pozyskano nasienie, jak również informacje umożliwiające identyfikację nasienia, liczbę dawek nasienia, które mają zostać wysłane, miejsce i datę jego pozyskania, nazwę, adres i numer zatwierdzenia centrum pozyskiwania lub przechowywania nasienia, imię i nazwisko (nazwę) oraz adres odbiorcy. Wzór świadectwa zootechnicznego na potrzeby handlu nasieniem zwierząt hodowlanych czystorasowych zamieszczony jest w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2017/717 z dnia 10 kwietnia 2017 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w odniesieniu do wzorów formularzy świadectw zootechnicznych dotyczących zwierząt hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu. Brak świadectwa zootechnicznego dla nasienia spowoduje odmowę jego rejestracji, a w przypadku zastosowania zabiegu sztucznej inseminacji urodzone źrebię może być uznane za hodowlane jedynie po potwierdzeniu pochodzenia po wskazanej parze rodzicielskiej badaniem markerów genetycznych DNA, na podstawie Uchwały Nr 7/2019 Prezydium Zarządu Polskiego Związku Hodowców Koni z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wykonywanie czynności związanych z realizacją programów hodowli (odnośnik do cennika na www.pzhk.pl).

Informujemy, że w kwestii stosowania druku świadectwa zootechnicznego dla rejestrowanego nasienia skierowaliśmy wniosek do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zastosowanie odstępstwa od wymogów dotyczących wydawania, treści i formatu świadectw zootechnicznych dla handlu zwierzętami hodowlanymi i ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu, na podstawie art. 31 wspomnianego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012.

R E K L A M A
HELIOS
Rasa wlkp
Ogier Zoltar
Rasa szlachetna półkrew
LetS Replay
Rasa wielkopolska
ZANDO
Rasa Fiord
Ogier ROTERDAM
Rasa śląska
DORET
Rasa śl.
Dane kontaktowe

Logo Związek Hodowców Koni Wielkopolskich ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI WIELKOPOLSKICH
ul. Kłeckoska 14
62-200 Gniezno
tel. 61/ 847-14-52
61/ 825-04-33

Adres e-mail biuro@wzhk.pl
Konto: 70 2030 0045 1110 0000 0041 2550
START STATUT ZARAZĄD Z.H.K. WLKP. POWIATOWE KOŁA KONTAKT

Realizacja: Dpl Agency Tworzenie Stron Internetowych