Związek Hodowców Koni Wielkopolskich
Kalendarz Imprez

Imprezy hodowlane zaplanowane na 2019 rok
Data: 2016-01-21

Imprezy sportowe zaplanowane na 2019 rok
Data: 2016-01-21

Zakłady terningowe zaplanowane na 2019 rok
Data: 2016-01-21

Rejestr ogierów

Wykaz ogierów na terenie Wielkopolski.

Tu jesteś / Strona główna / Menu / Aktualności / Brak / Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych - SIELINKO 2018

Aktualności

Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych - SIELINKO 2018
Data dodania: 2018-05-09

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu informuje, że zostały przyznane dodatkowe środki na organizację I Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych na Operację zat. „Promocja materiału hodowlanego o wysokim potencjale genetycznym siedmiu gatunków zwierząt z województw Zachodniej i Południowej Polski na I Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku” do realizacji w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zwrot kosztów za:
Przygotowanie i prezentację zwierząt (zł netto/szt. lub na stadko
drobiu):

 • bydło mleczne - 464.00  (wykonują pracownicy PFHBiPM)
 • bydło mięsne - 350.00
 • konie - 200.00
 • owce i kozy - 50.00
 • drób (stadko) - 50.00
 • króliki - 20.00

Przewiduje się także przyznanie nagród finansowych najlepszym hodowcom, na podstawie wyników oceny sędziowskiej pokroju i wyników produkcyjnych (7 wystawianych gatunków) najwyżej ocenionych zwierząt z poszczególnych województw (pkt.), uczestniczących w I RWZH w Sielinku w 2018 r.

Wielkość proponowanych do wypłacenia hodowcom nagród:

 • 1500.00 zł netto - bydło mleczne (w 10 kategoriach – 5 dla jałówek i 5 dla krów mlecznych - po jednym wyróżnieniu na województwo)
 • 1000.00 zł netto - bydło mięsne ( 5 nagród, po jednym wyróżnieniu na województwo),
 • 500.00 zł netto - konie (j.w.),
 • 200.00 zł netto - owce i kozy (j.w.),
 • 50.00 zł netto - drób – stadko (j.w.),
 • 50.00 zł netto - króliki (j.w.).

Niezależnie od zwrotu kosztów za przygotowanie i prezentację zwierząt oraz przyznane nagrody finansowe zostaną wyróżnione kwotami ustalonymi w Rozporządzeniu MRiRW zwierzęta, które podczas wystawy uzyskają tytuły Czempiona i Wiceczempiona, zgodnie z par.3 ust. 1 pkt 2 lit. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170, z późn. zm.)

W imieniu Dyrekcji WODR w Poznaniu oraz pozostałych Współorganizatorów zapraszamy do uczestnictwa w I Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku w 2018 r. Termin Wystawy: 9 - 10. czerwca.


Więcej informacji i szczegółów dotyczących organizacji WTR i RWZH w Sielinku w 2018 r.  można uzyskać na stronie internetowej Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu (www.wodr.poznan.pl <http://www.wodr.poznan.pl> ).

REGULAMIN OCENY KONI ORAZ NAGRADZANIA WŁAŚCICIELI NA REGIONALNEJ WYSTAWIE ZWIERZĄT HODOWLANYCH - SIELINKO 2018

R E K L A M A
ZANDO
Rasa Fiord
Ogier ROTERDAM
Rasa śląska
DORET
Rasa śl.
NERO
Rasa hafl.
MAR-TOM CARTHAGO
Rasa kuc szetl.
JOVELLANOS
Rasa xx
Dane kontaktowe

Logo Związek Hodowców Koni Wielkopolskich ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI WIELKOPOLSKICH
ul. Kłeckoska 14
62-200 Gniezno
tel. 61/ 847-14-52
61/ 825-04-33

Adres e-mail biuro@wzhk.pl
Konto: 70 2030 0045 1110 0000 0041 2550
START STATUT ZARAZĄD Z.H.K. WLKP. POWIATOWE KOŁA KONTAKT

Realizacja: Dpl Agency Tworzenie Stron Internetowych