Związek Hodowców Koni Wielkopolskich
Kalendarz Imprez

Imprezy sportowe zaplanowane na 2020 rok
Data: 2020-02-14

Zakłady terningowe zaplanowane na 2020 rok
Data: 2020-02-14

Rejestr ogierów

Wykaz ogierów na terenie Wielkopolski.

Tu jesteś / Strona główna / Menu / Aktualności / / Projekt kwalifikacji młodych ogierów rasy wielkopolskiej i małopolskiej

Aktualności

Projekt kwalifikacji młodych ogierów rasy wielkopolskiej i małopolskiej
Data dodania: 2020-12-23

Szanowni Hodowcy - właściciele młodych ogierów wielkopolskich i małopolskich

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do wzięcia udziału w  przyjętym do realizacji  od 2021 r. projekcie pt:  Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody przygotowania i przeprowadzenia oceny wartości użytkowej ogierów rasy wielkopolskiej i małopolskiej w warunkach stacjonarnych.

Projekt został opracowany w ramach Działania Współpraca przez  zawiązaną przez Instytut Zootechniki PIB Grupę operacyjną pod nazwą  Rodzime konie – innowacyjna metoda treningu i oceny wartości użytkowej, w której  konsorcjantem jest Polski Związek Hodowców Koni, jako organ upoważniony przez MRiRW do  przeprowadzania oceny wartości użytkowej koni.

Projekt finansowany jest z funduszy Unii Europejskiej w ramach  PROW na lata 2014-2020 i dedykowany przede wszystkim dla młodych ogierów rasy wielkopolskiej i małopolskiej spełniających warunki programu ochrony.

W ramach projektu planowane jest zorganizowanie trzech bezpłatnych stacjonarnych zakładów treningowych zakończonych przeprowadzeniem zaprzęgowej próby dzielności. Łącznie czas treningu i przeprowadzenia próby dla poszczególnych zakładów wyniesie ok. 6 miesięcy.

Kwalifikacja , dotycząca ogierów w wieku 2,5 do 3,5 lat,  planowana jest do pierwszego zakładu w miesiącu lutym 2021 r. Kolejny nabór na drugi zakład treningowy planowany jest w miesiącu czerwcu 2021 roku. Pierwszy i drugi zakład treningowy dotyczy ogierów obydwu ras pozostających własnością hodowców. Trzeci zakład treningowy przewidziany jest dla ogierów, które zostaną zakupione w ramach projektu w wieku 1,5-2 lat i po specjalistycznym treningu poddane próbie w czerwcu 2022 r. Nabór i zakup tych młodych ogierów planowany jest na marzec 2021 r.

Kwalifikacje ogierów rasy wielkopolskiej będą przeprowadzane na terenie SK Racot, a dla ogierów rasy małopolskiej na terenie SO Białka, zgodnie z obowiązującym regulaminem na zasadach jak ogiery do polowej próby wierzchowej (badania weterynaryjne, ocena bonitacyjna, liniowa, prezentacja w ręku, ruch luzem) .

Zgłoszenie, kwalifikacja, trening i przeprowadzenie próby ogiera finansowane jest w ramach projektu. Jedynym kosztem po stronie hodowcy jest,  po pozytywnej kwalifikacji, przywiezienie ogiera na wyznaczone miejsce treningu oraz odebranie ogiera po zakończonej próbie.  Ponadto ogier po zaliczeniu próby i wpisaniu do księgi stadnej  musi być użytkowany rozpłodowo przez co najmniej   trzy sezony.  W związku z sytuacją epidemiologiczną dokładne daty naborów zostaną podane  w późniejszym terminie. Prosimy o śledzenie dalszych komunikatów na stronie PZHK i OZHK.

Zainteresowanych udziałem prosimy o zgłaszanie ogierów za pośrednictwem OZHK do Instytutu Zootechniki PIB na adres mailowy: iwona.wrona@izoo.krakow.pl

Dodatkowe informacje u koordynatora projektu: dr Iwona Tomczyk-Wrona  tel: 666081209

R E K L A M A
LIBERO
Rasa śl.
HELIOS
Rasa wlkp
Ogier Zoltar
Rasa szlachetna półkrew
LetS Replay
Rasa wielkopolska
ZANDO
Rasa Fiord
Ogier ROTERDAM
Rasa śląska
Dane kontaktowe

Logo Związek Hodowców Koni Wielkopolskich ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI WIELKOPOLSKICH
ul. Kłeckoska 14
62-200 Gniezno
tel. 61/ 847-14-52
61/ 825-04-33

Adres e-mail biuro@wzhk.pl
Konto: 70 2030 0045 1110 0000 0041 2550
START STATUT ZARAZĄD Z.H.K. WLKP. POWIATOWE KOŁA KONTAKT

Realizacja: Dpl Agency Tworzenie Stron Internetowych